Oplevering bestratingen

Oplevering bestratingen

Download infoblad

De bestrating wordt vaak aangebracht conform Standaard RAW bepalingen met eventuele specifieke aanvullingen. In het proces van bestratingen (Straatwerkplan) is de controle op de kwaliteit van de bestrating van groot belang. Het is een belangrijke stap omdat de opdrachtgever een beslissing moet maken of het gemaakte werk wel of niet voldoet aan de gestelde eisen.

Indien u twijfelt aan de kwaliteit van het geleverde werk, kan WegenAdviesBureau als onafhankelijke partij voor u een controle uitvoeren.

WegenAdviesBureau voert een uitgebreide inspectie uit. Uit de rapportage blijkt duidelijk waar de gebreken zich bevinden. Tevens kan de oorzaak van deze gebreken duidelijk bepaald worden.
Een gebrek kan namelijk het gevolg zijn van een bestratingsfout, een ontwerpfout of schade veroorzaakt door derden.
Verschillende verantwoordelijkheden zijn hierbij aan de orde hetgeen een juiste bepaling van de oorzaak van het gebrek noodzakelijk maakt en voor wiens risico het gebrek is.

WegenAdviesBureau heeft het specialisme in huis voor het uitvoeren van een opleveringsonderzoek aan bestratingen. De resultaten van het onderzoek kunnen zowel analoog als digitaal locatiegericht worden gepresenteerd.

Neem contact op