Maatregeltoets

Maatregeltoets

Na het verwerken van de globale visuele inspectie data, worden wegvakken geselecteerd die in planjaar 1 en 2 voor onderhoud in aanmerking komen.
De maatregeltoets heeft als doel het bepalen van een nauwkeurige planning en een meer betrouwbare begroting. De maatregeltoets voorziet in het eventueel samenvoegen van wegvakken, afstemming planning ondergrondse infrastructuur en eventueel herindeling van de openbare ruimte. Soms kan worden volstaan met andere en goedkopere maatregelen (bijvoorbeeld klein onderhoud) dan het beheerprogramma aangeeft. Op basis van deze resultaten wordt een meer realistische planning en begroting verkregen.

Neem contact op