Klein Onderhoud Inspectie

Klein Onderhoud Inspectie

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor onder andere de veiligheid van zijn wegen areaal. Daarbij speelt aansprakelijkheid eveneens een rol. Door tijdig kleinschalige ernstige schade te constateren en te verhelpen, voorkomt u groter en duurder onderhoud. Door het tijdig reparatie van klein onderhoud wordt uw gemeente veiliger voor de weggebruikers.

Voorgaande inspecties voeren wij uit conform de richtlijnen die beschreven staan in CROW publicatie 146a en 146b.

Neem contact op