Inspecties in Wegbeheer

Inspecties in Wegbeheer

Download infoblad

Weginspectie en het Beheerproces

Planning en begroting
In het proces van beheer en onderhoud (beheersystematiek) is het vastleggen van de toestand van verhardingen één van de belangrijkste pijlers voor het bepalen van een planning en begroting. Het vastleggen van de toestand van het areaal gebeurt door middel van het uitvoeren van een visuele inspectie.
Op basis van de globale visuele inspectie wordt een planning en begroting bepaald.

Er zijn echter meerdere inspecties die in het wegbeheer worden toegepast.

Neem contact op