Inspecties bermen en sloten

Inspecties bermen en sloten

Download infoblad

Wegbermen hebben primair een civieltechnische- en verkeerskundige functie. Het argument van verkeersveiligheid is daarbij zwaarwegend. Het verkeer moet elkaar goed kunnen zien en de wegbewijzering en het overige wegmeubilair (bijv. reflectoren) moeten duidelijk zichtbaar zijn. Ook dient de weggebruiker in noodgevallen de berm als ‘vluchtmogelijkheid’ te kunnen gebruiken.

Bermen en sloten dienen minimaal eens per 2 jaar geïnspecteerd te worden om gebreken op te sporen en om het cyclisch onderhoud te bepalen.
Het niet onderhouden van bermen en sloten zal leiden tot vervuiling van de sloten door organisch materiaal en dichtgroeien. Uiteindelijk zullen de droge sloten hun waterbergend vermogen verliezen.

Neem contact op