Bebording, markering en wegmeubilair

Inspecties bebording, markering en wegmeubilair

Langs nagenoeg elke weg staan wegbewijzerings- en verkeersborden. Ook zijn er de nodige wegmarkering, straatmeubilair zoals banken, prullenbakken, fietsbeugels en (berm)paaltjes aanwezig. Al met al een kostenpost waarmee u rekening dient te houden.

Weet u bijvoorbeeld hoeveel verkeersborden er zijn, hoe deze bevestigd zijn en in welke conditie deze verkeren in uw beheergebied?

Graag brengen wij een vrijblijvende offerte uit om al deze zaken voor u te inventariseren en te inspecteren.

Neem contact op