Gedetailleerde Visuele Inspectie

Gedetailleerde Visuele Inspectie

Overdracht wegen

Bij onder andere overdracht van wegen wil de ontvangende partij graag weten wat de toestand is van de wegen, zowel in functionele (comfort, veiligheid) als in structurele zin (draagkracht constructie). Een gedetailleerde inspectie geeft vaak voldoende inzicht in deze aspecten eventueel aangevuld met milieukundig en draagkracht onderzoek. 

 Invloed bouwverkeer op verhardingsconstructies

Vaak worden voor bouw- en infrastructurele projecten specifieke routes ingesteld. De verhardingsconstructies van deze wegen worden extra belast. 

Voor de beheerder is het wenselijk te weten wat de invloed van het bouwverkeer is op de toestand van de verharding. 

WegenAdviesBureau voert regelmatig gedetailleerde visuele inspecties uit op transportroutes. Door voor en na het bouwproject de wegen gedetailleerd te inspecteren, kan op die manier de toename van de schade worden geïnventariseerd. 

Door onze ervaring wordt een betrouwbaar resultaat bereikt. WegenAdviesBureau is een onafhankelijk bureau waardoor de resultaten door zowel de aannemers als de wegbeheerder worden geaccepteerd. 

Bekijk voorbeeld Detail Inspectie

Neem contact op