HD beeldopname

Inspectie door middel van HD-beelden

Download infoblad rijkswegen Download infoblad Provinciale wegen

De vraag is: ‘Hoe kunnen wij op genoemde wegen inspecties uitvoeren, die een goede kwaliteit hebben en daarbij zo veilig mogelijk uitgevoerd worden voor zowel de inspecteur als de weggebruiker”?

WegenAdviesBureau innoveert en investeert al jaren in het beoordelen van HD-Beeldmateriaal. In samenwerking met Horus View and Explore ,die beeldmateriaal inwint, is een systeem ontwikkeld waarmee vanaf HD-beeldmateriaal snel en kwalitatief goed geïnspecteerd kan worden.

Gezien de tegenwoordig zeer geavanceerde opname apparatuur waardoor scherpe en betrouwbare beeldopnames zijn te realiseren en de digitale weergave daarvan maken betrouwbare beeldinspecties mogelijk.
Momenteel is het mogelijk de betrouwbare beeldopnames te maken onder de normale verkeerssnelheid.

Verkeersveiligheid is het uitgangspunt om Rijkswegen en Provinciale wegen te beoordelen met behulp van beeldmateriaal. Het beoordelen vanaf de vluchtstrook wordt steeds meer als verkeersonveilig beschouwd. Het beoordelen binnen een wegafzetting is vanuit doorstroming van verkeer en vanuit veiligheidsoogpunt vaak niet wenselijk.
Een bijkomend voordeel is dat de wegbeheerder te allen tijde de beelden kan bekijken. Daarnaast kunnen de inspectiegegevens gekoppeld worden aan GPS coördinaten, hierdoor is exact bekend waar de schade zich bevindt en in welke ernst en omvang. Eventuele vervolgmetingen kunnen hiermee van achter het bureau ingeplant worden.

Kortom, verkeersveilig, uitstekende kwaliteit, minder arbeidsintensief en resultaten zijn altijd naderhand terug te bekijken.

U bent van harte welkom om bij ons op kantoor mee te kijken bij de beoordeling van de HD beelden !

Neem contact op