HD beelden globale inspectie

Globale inspectie HD-beelden

Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever (Rijkswaterstaat, provincie, aannemers, etc.) wordt een globale of een gedetailleerde beeldinspectie uitgevoerd.

De globale beeldinspectie kan uitgevoerd worden conform CROW inspectiemethodiek 146b, DWW brochure 2002-071 of de NEN-2767-4 methodiek.

De schadebeelden die bij de globale beeldinspectie worden beoordeeld zijn voornamelijk rafeling en scheurvorming. Daarnaast kunnen, indien gewenst, ook dwarsscheuren, langs- en dwarslassen, boorkernen, gaten, evt. randschade en dierlijke vervuiling worden geïnspecteerd.

Voor Rijkswaterstaat wordt de beeldinspectie uitgevoerd conform DWW brochure 2002-071 “Schadebeoordeling en Interventieniveaus voor het Wegenonderhoud” eventueel aangevuld met spoedeisende schade.
Meestal worden hierbij wegvakken van 100 m lengte per rijstrook beoordeeld.
Bij ernstige scheurvorming (craquelé) geven wij aan of deze grof- of fijnmazig is. Ook wordt er aangegeven of de schade zich in of tussen de sporen bevindt.

U bent van harte welkom om bij ons op kantoor mee te kijken bij de beoordeling van de HD beelden!

Neem contact met ons op