HD beelden gedetailleerde inspectie

Gedetailleerde Inspectie HD-beelden

De schadebeelden welke beoordeeld worden: rafeling, scheurvorming (langs- en dwarsscheuren), langs- en dwarslassen, boorkernen, gaten, evt. randschade en dierlijke vervuiling. Bij ernstige scheurvorming (craquelé) geven wij aan of deze grof- of fijnmazig is. Ook wordt er aangegeven of de schade zich in of tussen de rijsporen bevindt.
Naast voornoemde schadebeoordeling kan ook de geleiderail, bebording en wegmarkering eveneens beoordeeld worden.

Na de beoordeling ontvangt u een harde schijf met daarop de op beeld ingetekende schades (ernst en omvang) en een Excellijst. Ook is het mogelijk om ook digitale tekeningen aan te leveren in KML (Google Earth), DWG, DXF en SHP, etc..
Met deze beelden en tekeningen zijn eventuele andere metingen zoals boorkernen en deflectie metingen snel en op de juiste kilometrering aan te geven. Op deze manier hoeft u niet zelf de weg op en kunt u van achter uw bureau alle relevante metingen bepalen.

U bent van harte welkom om bij ons op kantoor mee te kijken bij de beoordeling van de HD beelden !

Ook hier leveren wij maatwerk! Graag informeren wij u over de diverse mogelijkheden!

Neem contact op