Verhardingsonderzoek

Verhardingsonderzoek

Voor het bepalen van de soort en de zwaarte van een onderhoudsmaatregel is het onder andere belangrijk te weten:

 • de ernst en omvang van de schade
 • schadeverloop in de verharding;
 • geotechnische aspecten (soort en opbouw ondergrond);
 • de laagdikte van de verschillende verhardingslagen (zandbed, fundering en asfalt);
 • eigenschappen van de materialen (soort materiaal, korrelopbouw, Elasticiteitsmodulus, etc.);
 • de draagkracht van de verharding;

Voornoemde aspecten kunnen worden bepaald aan de hand van:

 • gedetailleerde inspectie ; 
 • boringen (asfalt- en constructieboringen);
 • materiaal technologisch onderzoek (zeefanalyse, etc);
 • valgewichtdeflectie metingen
 • Radarmetingen.

Neem contact op