Analyse onderzoeksresultaten

Analyse onderzoeksresultaten

Bij de analyse wordt, naast de schade zoals geconstateerd bij de gedetailleerde visuele inspectie, tevens aangegeven (indien mogelijk) de relatie tussen schade en mogelijke oorzaken zoals: verkeersbelasting, verbredingen, vochthuishouding, verhardingsopbouw, etc.

Aan de hand van (constructie)boringen kan het volgende bepaald worden:

  • de laagdikte van de verschillende materialen
  • verloop constructieopbouw
  • de scheurindringing¬†
  • soort materiaal
  • visuele kwaliteit van de verschillende verhardingslagen

Met behulp van dimensionerings software (QUASAR, CARE, OIA, etc.) en de resultaten van de deflectiemetingen (valgewichtapparaat) kunnen structurele parameters als Elasticiteitsmoduli, rek en stuik worden berekend. Aan de hand van beschikbare toetsingsrichtlijnen van materialen kan daarmee de restlevensduur van de verhardingsconstructie worden bepaald.
Op grond van de analyse van het onderzoek kan een gerichte groot onderhoudsmaatregel worden aangegeven.

Neem contact op